Sơ mi rơ mooc tải (chở xe máy chuyên dùng), 4 trục thường

Sơ mi rơ mooc tải (chở xe, máy chuyên dùng) 4 trục thường

Model: DV-LBT-4A-B1

Tự trọng: 12.600kg

Tải trọng thiết kế: 49.700kg

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: (+84) 02223 720 364
Hotline2: (+84) 02513 568 260