Sơ mi rơ mooc xitec chở xi măng rời: 52/54/58 m3, 3 trục - XUẤT KHẨU

 

Capacity

(m3 )

Length x Width x Height (mm)

Wheel Base (mm)

Tare weight

(Kg)

36

10.860 x 2.500 x 3.955

6.490 + 1.310 + 1.310

7.680

52

11.550 x 2.500 x 4.000

6.780 + 1.310 + 1.310

11.500

54

12.370 x 2.500 x 4.000

7.990 + 1.310 + 1.310

10.610

58

13.040 x 2.500 x 3.995

8.250 + 1.310 +1.310

12.600

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: (+84) 02223 720 364
Hotline2: (+84) 02513 568 260